Bestuur & Leiding

Border1

Bestuur GV Wilhelmina

Het Bestuur bestaat uit de voorzitter en de commissie voorzitters (in totaal 6 personen).
De commissies zijn verantwoordelijk voor hun takenpakket. Binnen een vooraf bepaald kader kunnen zij eigen besluiten nemen.
De commissievoorzitter legt, namens de commissie, verantwoording af aan het Bestuur. Als er besluiten genomen moeten worden die buiten het afgesproken kader vallen, worden deze als voorstellen meegenomen naar het Bestuur. In het Bestuur worden hierover besluiten genomen.

Bestuur structuur

Algemene Ledenvergadering:
- Hoogste orgaan binnen vereniging.
- Geeft Bestuur volmacht om vereniging te leiden.
- Besluitvorming volgens de Statuten.

Bestuur:
- Bewaakt Statuten.
- Besluitvorming voorstellen uit Commissies.
- Besluitvorming grotere investeringen.
- Benoemd commissieleden.
- Benoemd leiding.
- Rechtsgeldige vertegenwoordiging vereniging.
- Vertegenwoordigd vereniging op recepties, evenementen.
- Bewaakt continuÔteit, sportieve prestaties en financiŽn.

Commissie Secretariaat:
- Verwerking informatie en post en zorgt voor verspreiding binnen en buiten vereniging.
- Verenigingsagenda.
- Beheer agenda bezetting Wilhelminazaal.
- Onderhoud contacten en communicatie met Overheid, verenigingen en bonden.
- Opstellen jaarverslag.
- Notuleren bestuursvergadering / algemene jaarvergadering.
- Verzorgen publicaties in media.
- Inschrijving verenigingsdeelname aan activiteiten (o.a. carnavalsoptocht).
- Organisatie donateurskaartenverkoop.
- Beheer Website.
- Bewaakt deadlines wedstrijdinschrijvingen, contracten.
- Redactie + Organisatieverenigingsblad "Wilhelminanieuws".
- Feliciteren/attenderen bij geboorte, huwelijk, ziekte, overlijden etc.
- Beheren en onderhouden historisch archief.
- Beheer verenigingsuniformen.
- Subsidieaanvragen (samen met Commissie FinanciŽn & Exploitatie).

Commissie FinanciŽn & Exploitatie:
- Boekhouding en Opstellen begroting.
- Afhandeling in- en uitgaande facturen.
- Opstellen jaarrekening en financieel jaarverslag.
- Organisatie kascontrole.
- Beheren kas van de sportaccommodatie.
- Beheren kas van de vereniging.
- Organisatie bonnenverkoop en vrije gave.
- Beheren financiŽle contracten/hypotheken en abonnementen.
- Subsidieaanvragen (samen met Commissie Secretariaat).
- Beheer Sponsoren / Advertenties / Reclameborden sportaccommodatie.
- Beheer financiŽn donateurskaartenverkoop.
- Incasso contributie.
- Borggelden verenigingseigendommen / Huurgelden meubilair en apparatuur.
- organisatie donateurskaartenverkoop.
- Ledenadministratie.
- Inkopen t.b.v. exploitatie Horeca.
- Afsluiten contracten met gebruikers en huurders.
- Sponsor administratie.
- Prijsafspraken m.b.t. exploitatie Wilhelminazaal (o.a. verhuur , consumptieprijs).

Commissie Technische Leiding:
- Bewaakt sportief niveau.
- Organisatie Turnen en Acro-gym t.b.v. recreanten en wedstrijdgroepen.
- Organisatie overige gymnastieklessen (o.a. ouderen- en kleutergym).
- Organisatie overige sporten (volleybal, zumba, jazz dance, piloxing, fitness).
- Indeling sporters in desbetreffende afdelingen.
- Bewaakt kwaliteit leiders.
- Afstemming / aanvraag deelname cursussen.
- Bewaakt geldigheid licenties.
- Voorbereiding inschrijving wedstrijden.
- (mede) organisatie jeugdactiviteiten.
- Organisatie wedstrijden KNGU (samen met Commissie Activiteiten).
- Beheer (inclusief inventarislijst), onderhoud toestellen en apparatuur t.b.v. sportuitoefening.
- Drumbandzaken (lessen, instrumentarium, inschrijvingen festivals of wedstrijden, activiteiten).

Commissie Beheer & Techniek:
- Organisatie barbezetting (samen met Commissie Activiteiten).
- Zaalinrichting.
- Beheer voorraad.
- Schoonmaak.
- Beheer verwarming / elektriciteit.
- Beheer / Verhuur meubilair en apparatuur (tafels/stoelen/koelkasten/koffiezetapp.).
- Incidenteel bouwkundig onderhoud zaal.
- Jaarlijks onderhoud (o.a. schilderwerk, belijning).
- Zorgdragen voor onderhoud aan technische installaties (evt. door derden).
- Beheer geluidsinstallatie
- Onderhoud meubilair

Commissie Activiteiten:
- Organisatie bindingsactiviteiten vereniging (o.a. feestavond, familiedag, BBQ).
- Organisatie verenigingsactiviteiten.
- Samenwerking Jeugdraad en Supportersclub.
- Organisatie wedstrijden KNGU (samen met Commissie Technische Leiding).
- Organisatie Evenementen.
- Vrijwilligers.
- Organisatie barbezetting (samen met Commissie Beheer & Techniek).

Border1

Technische Leiding

Leiding Groep  
Henny Schmeets-Beuken Meisjes / Senioren 06-3731 87 89
Ger Wetzels FitDames-Heren 045-544 00 79
Marion Meens Meisjes 6-10jr 045-544 37 54
Marie-Louise van Wersch Kleuters 06-3872 43 76
Wardia Dohmen-Haagen Acro 045-850 24 56
Lea BŁrschgens Jazz Fitdames 045-544 25 27
Simone Slangen Dames 10 - Senioren 06-2928 45 94
Renate Ramakers Kleuters 06-5427 19 19
Miriam Slangen-Nevelstein Meisjes / Senioren 045-544 09 17
Miriam Houben-Stommen Kleuters 045-544 42 67
Ilona Brouns Acro 045-544 45 62
Karin Smeets Dames 10 - Senioren 06-3041 02 64
Rob Steinschuld Jongens 06-5243 29 10
Ron Wetzels Jongens / Volleybal 06-2390 44 81
Shannon Hodiamont Jazz 06-2216 30 57
Juanita Schmeets Jongens 06-1414 99 61
Marlou Ziellemans Piloxing / Dance Fitness  
     
Drumband
Leiding Functie  
Miriam Houben-Stommen Drumbandleider 045-544 42 67
     
Verhuur
     
Jo Nevelstein Verhuur Meubilair / Uitgifte Kleding 045-544 47 43
     
Redactie
Redactie Functie  
Ramona Direcks Redactie clubblad redactie@gvwilhelmina-bocholtz.nl
Pamela Direcks Redactie clubblad redactie@gvwilhelmina-bocholtz.nl
Jo Nevelstein Bezorging clubblad  
Glenn Hodiamont Webmaster info@gvwilhelmina-bocholtz.nl