Lidmaatschap

Aanmelden
Lid worden kan alleen door een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren bij de leider(ster) of te mailen naar ledenadministratie@gvwilhelmina-bocholtz.nl

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden door het intrekken van de SEPA machtiging. Deze is via de website van uw bank te downloaden.
Deze moet dan ingeleverd worden bij de ledenadministrateur :
(Pascal Dohmen, Rosaliestraat 12 6351 LG Bocholtz)

Contributie
De contributie wordt betaald door het verstrekken van een machtiging aan G.V.Wilhelmina om de verschuldigde contributie automatisch per kwartaal (eerste maand) te laten afschrijven van uw rekening. Bij minderjarigen is de handtekening vereist van ouders of voogd.
De hoogte van de contributie wordt twee jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering.
Onderstaand zijn contributie bedragen per maand.

Contributies van G.V.Wilhelmina :


Het besluit is gebaseerd op : “gebruiker betaald”
De contributieprijzen per discipline worden per 1-1-2019:

1. Steunende leden. € 7,50
Leden die geen gebruik maken van onze accommodatie.

2. Recreatieve leden. € 11,50 basis
Leden die gebruik maken van onze accommodatie maar waar geen wedstrijdgelden/wedstrijdpaspoorten/kleding (m.u.v.bestuur) voor betaald wordt, Zoals:
Fitdames, Fitdames Jazz, Fitheren, Kleuters, Volleybal, Leiding en Bestuur.

3. Actieve leden. € 12,50 basis
Leden die gebruik maken van onze accommodatie en enkele keren deelnemen aan regionale wedstrijden/toernooien, Zoals:
Turnen, Acro, Jazz, Drumband, Dance Fitness, Piloxing.

4. Wedstrijdsport (selectie) € 14,- basis
Leden die gebruik maken van onze accommodatie,regelmatig deelnemen aan regionale,nationale en internationale wedstrijden en hierdoor meerdere uren les hebben, Zoals:
Acro, Turnen (NTS en Springen).

* 2 t/m 4 zijn basis disciplines, voor iedere extra discipline : € 2,50
* Dance Fitness en Piloxing, Voor iedere extra discipline : € 5,-
* Leiding en Bestuur worden niet als een extra discipline gerekend.

Het bepalen van de individuele contributie gaat als volgt. Hoofd Leiding bepaald aan de hand van de keuze / capaciteit van de persoon in welke basis discipline zij/hij wordt ingedeeld. De Hoofd Leiding geeft deze informatie vier keer per jaar door aan het penningmeesterschap. Het penningmeesterschap boekt het betreffende basis bedrag (duurste discipline), aangevuld met eventuele extra disciplines, vier keer per jaar automatisch van de rekening af. (indien niet anders met het penningmeesterschap afgesproken)


Data afschrijving Contributie 2019:

1e Kwartaal   ??-1-2019
2e Kwartaal   ??-4-2019
3e Kwartaal   ??-7-2019
4e Kwartaal   ??-10-2019

Tevens wordt er het 1e en 3e kwartaal naast de reguliere contributie, de half jaarlijkse Bondscontributie afgeschreven.

Bondscontributie tot 16 jaar €10,- (per half jaar)
Bondscontributie 16 jaar en ouder €12,50 (per half jaar)


LET OP!!!!!
Contributie kan alleen stop gezet worden door afmelding bij de ledenadministratie.
Dit kan d.m.v. :
* het formulier “intrekking machtiging” in te leveren bij de ledenadministratie
(Pascal Dohmen, Rosaliestraat 12 6351 LG Bocholtz) * een mailtje te sturen naar
Terugboeken van de contributie of afmelden bij de leiding is niet voldoende.