Gymnastiekvereniging Wilhelmina

Border1
kamp

Regio kampioenschappen acrobatische gymnastiek in Bocholtz

 
Op 19 en 20 januari aanstaande organiseert G.V.Wilhelmina in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie in de Sporthal van Bocholtz de Zuid Nederlandse Kampioenschappen ACROGYM.
Groepen uit Limburg, Noord-Brabant en Zuid West Nederland strijden dan om het eremetaal.
Op zondag wordt door enkele groepen van het hoogste niveau geprobeerd de kwalificatie voor de European Games in de wacht te slepen.

De wedstrijden beginnen zaterdag en zondag om ca. 09:00h in de Sporthal van Bocholtz.
De entree bedraagt: € 3,50 voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen tot 12 jaar.

Iedereen is van harte welkom,
Namens G.V.Wilhelmina en de KNGU 
 
 

Sponsor Actie Taxi Avantis Bocholtz

 

Overhandiging Waardebon Taxi Avantis 20dec2018

Beste Leden,

Zoals jullie weten is Taxi Avantis Bocholtz dit jaar een sponsor actie gestart om verenigingen financieel te ondersteunen.
Onlangs mocht onze Voorzitter , namens G.V.Wilhelmina, de sponsoring over de eerste 50 ritten in ontvangst nemen, te weten € 50,00!
Wij bedanken ons hartelijk bij Frank voor deze sponsoring en hopen dat de actie nog vele vruchten mag afwerpen voor G.V.Wilhelmina!

Hieronder nog eens in het kort hoe de actie is opgezet;

Sponsor Actie Taxi Avantis Bocholtz :

Taxi Avantis uit Bocholtz (GSM 06-30488278) is een sponsor actie gestart om verenigingen financieel te ondersteunen.

HOE WERKT HET?
Als mensen gebruik maken van Taxi Avantis , s.v.p. bij RESERVERING aan te geven dat men lid is van G.V.Wilhelmina Bocholtz.
Per rit gaat dan € 1,00 naar G.V.Wilhelmina.
Dit wordt geregistreerd op de zogenaamde “10xServicekaart”

Taxi Avantis heeft deze kaart zelf in beheer en maakt verdere afspraken over de afhandeling met onze financiële commissie.

OPROEP AAN IEDEREEN
Bij gebruikmaking van Taxi Avantis s.v.p. melden dat jullie lid zijn van G.V.Wilhelmina , het komt onze vereniging ten goede!!      LET OP: MELDEN TIJDENS RESERVERING!!

Alvast Bedankt,
Het Bestuur 
 
 

Privacyverklaring G.V.Wilhelmina


Beste leden en ouders van jeugdleden en sponsoren,

In verband met de implementatie van de privacywetgeving (AVG) willen we jullie informeren dat de privacyverklaring van G.V.Wilhelmina ook op de website staat.

Gelieve hier kennis van te nemen,

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

Supportersclub G.V. Wilhelmina Bocholtz


Bij deze hebben wij het genoegen, u uit te nodigen, voor het bijwonen van onze Jaarvergadering.
Deze zal gehouden worden op 18-04-2018 in de Wilhelminazaal te Bocholtz.
Aanvang : 1900uur

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen laatst gehouden Jaarvergadering 2017
3. Jaarverslag [2017] Secretaris
4. Jaarverslag [2017] Penningmeester
5. Verslag Kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn:
Dhr. J. Direcks ( Voorzitter )
Mevr. E. Gijselaers ( Commissaris )
Mevr. M. Meesters ( Niet meer verkiesbaar )
9. Mededelingen
10. Wat ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting.
 
 
 

thumbnail_Wilhelmina foto jubilarissen 2018

Jubilarissen G.V.Wilhelmina 2018


- Annie Schoonbrood-Janssen / 50 jaar
- Peter Dumont / 40 jaar
- Samantha Schmeets / 25 jaar
- Rob van Wersch / 25 jaar

Lees hier verder...
 
 
 

thumbnail_20180313_194722

Feest/Jubilarissenavond Supportersclub 08-09-2018


Op 8 September viert onze Supportersclub haar Feest/Jubilarissenavond.
Tevens huldigen wij op deze avond vier 25 jarig jubilarissen.

- Peter Schmeets / 25 jaar
- Annemie Wetzels / 25 jaar
- Jose Ten Kate-Janssen / 25 jaar
- Annie Dritty-Kockelkoren / 25 jaar
Lees hier verder... 
 
 

20180310_134040

NL Doet Supportersclub G.V. Wilhelmina


Dit jaar deed de supportersclub weer mee aan NL Doet, en ging men op zaterdag 10 maart bij Wiel en Miriam Houben met zijn allen knutselen.
Alle materialen waren reeds op vrijdag gehaald en afgeleverd bij Wiel en Miriam. Ook was er gezorgd voor koffie, frisdrank, broodjes en vlaai om de inwendige mens te versterken.
Lees hier verder... 
 
 

clubkas18

Rabobank Clubkas Campagne

 
Kom in actie. Breng uw stem uit!
Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt € 200.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid* van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op onze club! stemmen kan van 8 t/m 23 mei 2018. Alvast bedankt voor uw stem.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl 
 
 
 

 

IMG-20180330-WA0008

Slasj Rocks 17 maart j.l. - Supportersclub G.V. Wilhelmina


De supportersclub van G.V. Wilhelmina kijkt terug op een geslaagd concert van Slasj Rocks georganiseerd op de Wilhelminazaal 17maart j.l.
Op vrijdag werd de zaal helemaal omgebouwd tot feestzaal, er was een grotere bühne gebouwd als normaal, omdat anders de 25 muzikanten geen plaats hadden, en werden er doeken opgehangen zodat het geluid goed tot zijn recht kon komen, en op zaterdagmorgen werd het geluid en licht naar binnen gebracht, dit was wel even hard werken om alles opgebouwd en aangesloten te krijgen.
Lees hier het verslag... 

 
 
 
 
 

kerstgala 1

Kerstgala 2017 Harry Potter style


Op 9 december hebben we weer kunnen genieten van ons jaarlijks kerstgala.
Deze keer in het thema Harry Potter, met dank aan het KinderVakantieWerk Bocholtz voor alle versieringen.
De zaal was geheel in stijl aangekleed en was al snel gevuld met ouders en andere familieleden.
Lees hier verder... 
 
 
 
 
 

IMG-20171014-WA0060

Horrortocht 2017


Voor het zesde jaar achter mekaar organiseerde de supporters club een Horrortocht voor groot en klein.
Na het succes van de vorige jaren, waren er dit jaar 128 mensen die tijdens deze mooie zaterdag waagde om de griezels te trotseren.
Ook dit jaar hadden we het genoegen om vanuit de schuur bij Wiel en Miriam Houben te mogen vertrekken, en ook te mogen aankomen. Dit is gewoon een schitterende locatie voor deze activiteit, waarbij de vele vrijwilligers het mogelijk maakte dat deze Horrortocht weer een super avond werd voor iedereen.
Lees hier verder...
 
 

taxikaart

Sponsor Actie Taxi Avantis Bocholtz


Beste Leden,
Taxi Avantis uit Bocholtz (GSM 06-30488278) is een sponsor actie gestart om verenigingen financieel te ondersteunen.

HOE WERKT HET?
Als mensen gebruik maken van Taxi Avantis , s.v.p. bij RESERVERING aan te geven dat men lid is van G.V.Wilhelmina Bocholtz.
Per rit gaat dan € 1,00 naar G.V.Wilhelmina.
Dit wordt geregistreerd op de zogenaamde “10xServicekaart”


Taxi Avantis heeft deze kaart zelf in beheer en maakt verdere afspraken over de afhandeling met onze financiële commissie.

OPROEP AAN IEDEREEN
Bij gebruikmaking van Taxi Avantis s.v.p. melden dat jullie lid zijn van G.V.Wilhelmina , het komt onze vereniging ten goede!!
LET OP: MELDEN TIJDENS RESERVERING!!

Alvast Bedankt,
Het Bestuur

nk10jun17

Succesvol op NK Groepsspringen te Surhuisterveen 10-06-2017


Zaterdag 10 juni j.l. waren de dames van G.V.Wilhelmina succesvol tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Groepsspringen C-lijn. Op het onderdeel Airtumbling werden ze Nederlands Kampioen en op de onderdelen Pegasus Minitrampoline en Minitrampoline behaalden ze respectievelijk een 4e en 8e plaats. Vermeldenswaardig is nog dat 2 dames van het team vooraf in Zwolle deelnamen aan de NK Acro gym, daar een 6e plaats haalden en vervolgens naar Surhuisterveen gingen om deel te nemen aan het groepsspingen.
Het team bestaat uit: Samantha Schmeets , Angelique Steinbusch, Lynn Hikspoors, Myrthe Huits, Ashley Ramakers, Secoiya Haagen, Stella Heuts, Pamela Direcks en Ramona Direcks.

PROFICIAT DAMES 
 

Receptie Vrijdag 07-07-17


Naar aanleiding van dit succes wordt er op vrijdag 7 juli aanstaande een receptie gehouden voor de dames plus leiding. Deze receptie vindt plaats in de Wilhelminazaal en begint om 20:00h.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen ook U op deze receptie te mogen begroeten.
Beleefd uitnodigend,

Bestuur G.V.Wilhelmina Bocholtz
 
 

Waardecertificaat Bew

Waardecertificaten 2016


Zoals U wellicht weet zijn er in de aanloop van onze verbouwing in 2007 , waardecertificaten verkocht. Afspraak is om jaarlijks certificaatnummers te trekken ,mits onze financiële situatie dit toelaat. Vervolgens wordt met de certificaathouders contact opgenomen en over gegaan tot uitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

De onderstaande nummers zijn dit jaar in aanmerking gekomen tot uitbetaling :

01 09 11 20 51 72 87 181 192 200

 
 

Border + 1Leeg tekstvak

Wedstrijd Verslagen

Kijk voor alle Verslagen en Foto's in onze Agenda.